Verzuim verlagen: de moeite waard?

11 maart 2019

Gelukkig! De worstelende medewerker uit ons vorige blog is niet uitgevallen door jouw kundige gespreksvaardigheden en ons stappenplan. In dit artikel leggen we je uit wat nou eigenlijk je belang is bij het verlagen van ziekteverzuim.

Laten we beginnen met de mededeling dat het verlagen van het ziekteverzuim ontzettend veel voordelen heeft. Die gaan we zo toelichten. Maar eerst het nadeel: het kost je iets meer tijd. Maar als je hierna de voordelen leest, is die extra tijd verwaarloosbaar.

Want: zieke medewerkers zorgen dat je je continuïteit niet kan waarborgen, je loon moet doorbetalen als je geen verzuimverzekering hebt (of de premie omhoog gaat van je verzuimverzekering), je moet vervanging regelen, andere collega’s ervaren meer werkdruk met een vergroot risico op meer ziekteverzuim of ontevreden medewerkers en dalende productiviteit, kosten voor de bedrijfsarts, werkzaamheden zoeken voor de reintegratieperiode. En ga zo maar door… Dan hebben we het nog niet over de tijd die HR kwijt is met het begeleiden van het verzuim. En zoals we allemaal weten gaat het vaak niet vlekkeloos.

Dan nu even een globaal rekenvoorbeeldje van de kosten van verzuim (tip: dit kan je zelf ook doen op www.verzuimkosten.nl). Stel. Je hebt een medewerker. 52 weken ziek, werkt 40 uur per week, bruto jaarloon van € 46.600, je regelt vervanging, andere collega’s werken wat over, je betaalt de arbodienstverlening, je begeleidt de medewerker. Dan praat je al snel over zo’n € 57.343 aan extra kosten (exclusief het salaris van de betreffende medewerker!):
– € 44.281 vervangingskosten
– € 11.525 productieverlies
– € 1.538 arbo- en verzuimbegeleiding

Weet je de verzuimduur te beperken tot 25 weken, dan bespaar je voor dezelfde medewerker ruim € 27.000 aan extra kosten.

Liever een vergelijk in percentages? Bij een bedrijf van 50 medewerkers, een loonsom van € 2.330.000 en 3,4% verzuim kost het je: € 103.036 (opbouw zoals in bovenstaand voorbeeld). Bij een daling van 1% verzuim, dus 2,4% kost het je: € 74.790. € 28.246 euro verschil! En denk nou niet dat je met een verzuimverzekering onder de loonkosten uit komt, want dat berekenen ze gerust door in je premie. Het enige voordeel is dat je het verspreid kunt betalen ?.

Leuk die rekenvoorbeelden, maar wat kan ik ermee? Piet kan er toch niets aan doen dat hij zich 6x ziek heeft gemeld dit jaar? En Aad kan er toch niets aan doen dat hij al een half jaar thuis zit? Misschien heb je helemaal gelijk! Maar ik vind het het onderzoeken waard om te bespreken wat er wel mogelijk is. Hoe?

  • Bijvoorbeeld bij de ziekmelding: Piet meldt zich voor de 7e keer dit jaar ziek met hoofdpijnklachten. Neem de ziekmelding niet zomaar aan. Stel kritische vragen en ga samen opzoek naar de mogelijkheden. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een aspirine te nemen, even te gaan liggen en 2 uurtjes later te beginnen? Is het mogelijk om vanuit huis wat mail bij te werken? En de eerste dag dat Piet weer aan het werk gaat voer je natuurlijk een terugkom gesprek waarin je zijn frequente verzuim bespreekt.  Voor tips verwijs ik je naar ons vorige blog over de worstelende medewerker.
  • Aad zit al half jaar thuis en heeft in elk geval vanaf zijn 6e ziekteweek begeleiding van de bedrijfsarts (verplichting vanuit de Wet verbetering Poortwachter). Stel bij het volgende consult van tevoren de vraag aan de bedrijfsarts naar de mogelijkheden van Aad. Misschien kan Aad wekelijks even op de werkvloer zijn gezicht laten zien? Of wellicht ligt er wat inscanwerk? Ga op basis van het advies van de medicus in gesprek met je medewerker.

Bovenstaande voorbeelden zorgen voor meer grip op verzuim. Let wel op dat je dit doet met zorg en oprechte aandacht voor de medewerker. Dan zal de medewerker voelen dat hij of zijn “gezien” wordt en daarmee heb je al veel gewonnen. Aan dit onderwerp kunnen wij een heel blog wijden, en op dit punt gaat het helaas maar al te vaak fout. Gespeelde interesse is funest voor een goed verloop van de verzuimperiode en voor het onderlinge contact. Ooit gaan we hier nog eens dieper op in. Hou de blogpagina in de gaten.

Nog even wat extra tips:

  • Stel een goed verzuimprotocol op. Hierin leg je onder andere vast dat iedereen zich telefonisch ziekmeldt en bij wie (neeeee, niet bij de receptioniste! Bij zijn of haar leidinggevende natuurlijk!), welke informatie de medewerker doorgeeft bij de ziekmelding, wat rechten en plichten zijn bij verzuim, etc.
  • Zoek een bedrijfsarts of arbodienst die past bij jullie verzuim visie. Zo focussen sommige arbodiensten zich op kracht en mogelijkheden en sommige arbodiensten schrijven vooral de verplichtingen voor vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Ook kun je kiezen uit een zelfstandige bedrijfsarts of juist voor een grotere organisatie.
  • Wil je zelf een rekenvoorbeeld maken wat verzuim jou kost? Check verzuimkosten.nl.
  • Tot slot nog de belofte dat er een blog gaat komen over verzuimverzekeringen. Dat is een onderwerp waar wij veel vragen over krijgen. Daar gaan we dus mee aan de slag!

We sluiten af met het advies om je verzuimpercentage inzichtelijk te krijgen, en eens uit te rekenen wat verlof je heeft gekost. Dan zul je zelf zien dat het percentage verlagen met 1% al grote gevolgen heeft. En laten we wel wezen: verzuim brengt ontzettend veel negatieve energie met zich mee voor alle betrokken partijen. Goede begeleiding hierbij in de preventieve fase levert je geld op!

Heb je nu hulp nodig en zie je door dit blog juist door de bomen het bos niet meer en voel je de zenuwen al opkomen zodra je leest over verzuim? Neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Alinea mediation & personeelsadvies

Ilse Geesing

+31 (0)6 24 10 43 90

ilse@alinea.company

TERUG NAAR BLOG

Heb je vragen of wil je gewoon even kennismaken? Neem dan vandaag nog contact op!

06 24 10 43 90
ilse@alinea.company

NEEM CONTACT OP